Автор: Alex S, 28.05.2010 19:56:05

Шляхами Митцiв Закарпаття

Rest4U Публикации Украина Закарпатская обл. Ужгородский район Ужгород Шляхами Митцiв Закарпаття

 Справжне мистецтво сконцентроване в природi: той, хто зумiє зауважити ii, той їм заволодiє.  

Альбрехт Дюрер            «Закарпаття плекає мистецьке рiзномаїття»   Закарпаття упродовж багатьох столiть входило до складу Австро-угорщини. Пiсля першоi свiтовоi вiйни, за ii результатами, за таэмною угодою в Трiанонi Закарпаття було включене до складу Чехословаччини на правах автономii,яка тривала до 1939 року. Це двадцятирiччя було дуже плiдним для культурного та освiтнього процессу краю. Саме тодi розпочалася так звана «епоха нацiонального вiдродження краю» - «нацiональний ренесанс».Значний вплив на етнокультуру Закарпаття спричинили i культуру близьких нашiй традицii сусiдiв-Угорщини,Словаччини,Балкан. Традицii европейських вiдкритих художнiх  шкiл дуже добре прижилися в культурнiй мозаiцi Угорщини 19-20 столiть. Вона диктувала «моду на враження» у 19ст. поряд з французами. Не випадково i на Закарпаттi уже у 20 ст.понад 12 рокiв дiяла художня колонiя Шимона Голлошi у м.Тячiв. Чимало закарпатцiв тяжiло у своiй свободолюбивостi до традицiй художнiх  шкiл Нодьбанi, Мюнхена, Парижу. Пленери, творчi  обэднаня та зростання демократичних рухi  в Эвропi сприяли загальному пiднесенню художнього процесу   на Закарпаттi. На тлi досягнень культур рiзних нацiональних групп i народностей Закарпаття вiдчутнiм було масове зростання професiйноi освiти в краi. Закарпаття у 19 ст. було колискою кiлькох митцiв зi свiтовими iменами: Мiхая Мункачi,  Iмре Ревеса, Iгоря Эмануiловича Грабаря,    Шимона Голлошi ,Теодора Муссона тощо. А  уже в 20ст. цiла група обдарованоi молодi крок за кроком доводили свiту право на винятковiсть власного свiтобачення та образотворення i у масштабi рiзних европейських столиць i культур. Завдяки здобуткам випускникiв Будапештськоi Академii мистецтв Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделi, Адальберта Апатi-абкаровича, Гната Рошковича, Омеляна Грабовського, Ласла Шарпотокi-Двана,мюнхенськоi   Академii Мистецтв-Дюлi Вiрага,ерусалимськоi Акадмii мистецтв- Ене Морваi, Римськоi Академii святого Луки -Андрiя Коцки, Вищоi художньо-промисловоi школи у Празi Федора Манайла та Iвана Гарапка, у регiонi  вiдбувся могутнiй фаховий та культурний пiдйом. Талановита молодь, згуртована навколо iдеi служiння батькiвщинi, розбудовувала професiйне мистецтво Закарпаття. Феномен закарпатськоi школи живопису повязуеться з iменами коллег-соратникiв-Йосипа Бокшая (1891-1975) та Адаьберта Ерделi (1891-1955). Пiсля поневiрянь першоi свiтовоi вiйни та полону в Росii молодий випускник Будапештськоi Академii мистецтв Йосип Бокшай повертаэться додому. Разом з коллегою по Академii Адальбертом Ерделi, який спробував себе у мюнхенськiй школi Ашбе та виставках у Глас-палацi, вони  органiзовують у 1927 роцi Приватну школу малювання в Ужгородi.  Органiзацiя школи була актом як освiтнiм, так i подвижнецьким. Разом з Бокшаем та Ерделi розпочали свою дiяльнiсть або приэдналися до них закарпатцi Дюла Вiраг, Шаму Берегi, Карой Iзаi. Пiд безпосереднiм впливом фундаторiв школи розвинулася творчiсть Андрiя Коцки, Адальберта Борецького, Ернеста Контратовича, Золтана Шолтеса. Наприкiнцi 1930-х рокiв до них приэднався Федiр Манайло та Ене Морваi, на нивi скульптури зробили першi кроки Василь Свида та Iван Гарапко. Життэстверджуючий дух мистецтва закарпатськоi землi пiсля воз’зэднання Закарпаття з Украiною у 1945 роцi вразив зарегламентоване строгими партiйними догмами суспiльство. Iмена  закарпатських митцiв 19-початку 21 ст. ввiйшли до лiтопису образотворчого процесу Украiни. Окрасою образотворчого мистецтва краiни э також  витвори  декоративно-ужиткового, монументального мистецтва. Розквiт художнього образотворення 20ст. з його «знаходженням себе» перейшов у очiкуване i прогнозоване розмаiття облич, особистостей, почеркiв та стилiв у iх амбiтних мистецьких проявах. Науково-збиральницька робота засвiдчуэ розмаiття напрямкiв культурноi еволюцii на певному зрiзi часу та певному окресленому просторi-мистецькому Закарпаттi кiнця19-початку 21ст. Втiлення мистецького таланту ми можемо спостерiгати у творчестi як сучасних художникiв,скульпторiв,фотохудожникiв,так i у творчестi театральних сценогрaфiв,як наприклад Глухова Тетяна,Степчук Вiра,Зайцева Эмма,Франкiвська Валентина… Бог надiлив нас прекрасною,величною  природою-колискою усього творчого,а Закарпаття,напевнее,вiдвiв для свого геденистичного задоволення-Саме тут вiн представив як найкраще своi творчi здiбностi Великого Митця. Отже враховуючи природнi особливостi та культурну iсторiю краю не дивно,що сьогоднi прикладаються масса зусилль для популяризацii туризму Закарпаття,а саме-культурного. Для цього розробляються маршрути та тематичнi екскурсii краем аби донести хоча б краплину Свiтлого,Доброго,Вiчного-мистецтва до кожного з нас. Адже  всi види мистецтва слугують найвеличнiшому з мистецтв-мистецтву жити на землi. I хоча наш всеплинучий час-рухлива подоба вiчностi,вiдносить вiд нас все: довжелезний ряд лiт вмiэ змiнювати i iм’я,i зовнiшнiсть,i характер,i долю,все рiвно не зможе вiдняти вiд нас найголовнiшого,того що закарбувалося в наших серцях та пiдсвiдомостях-Нашоi культури,котра буди жити доти,доки ще э вогонь в наших серцях,доки палаэ кров в наших жилах,доки ми вмiэмо любити та творити,доки ми iснуэмо,доки живее наша душа.А вона,як ви знаэте,Вiчна. Намагаючись створити щастя iншим, ми знайдемо своэ власне. Отже до вашоi уваги надаю  моэ намагання бути щасливою-Туристичний маршрут «Шляхами Митцiв Закарпаття». Насолоджуйтесь Нашою Карпатською Флоренцiею. Та не забувайте берегти ii. Пропонуеться тур розпочати з Ужгорода, через Мукачево, с.Загаття Iршавського р-ну(батькiвщина Ерделi А.М.),м,Тячiв, с.Кобилецька Поляна Рахiвського р-ну(батькiвщина Бокшай Й.Й)  та до Ужгорода.В Ужгородi,Тячiвi  та Мукачевi пропоную зазернути до виставкових зал,музеiв  та антекварних магазинiв,на батькiвщинi Митцiв-меморiальнi садиби.можливе розгалуження маршруту за бажанням у напрямках мiсць народжень iнших митцiв(список поданий нижче).   «Перелiк художникiв,що народились,жили,творили на терuторii Закарпаття у 20-21ст.»   -Бабинець Й.М.(1934) с.Зарiчево Перечинського р-ну -Базан В.(1956)м.Ужгород -Балла П.К.(1930) с.Павловце (Словачинна),м.Ужгород -Бачинська А.О.(1942) м.Львiв,м.Ужгород -Бедзiр П.Ю.(1926-2002) с.Калини Тячiвського р-ну -Берегi (Велбер)Шандор (1876-1940)м.Будапешт,м.Мукачево -Берец В.I(1915-1999) м.Сiгет(Румунiя),м.Ужгород -Берец М.В(1956)м.Ужгород -Беца В.М (1949) с.Скотарське Воловецького р-ну -Бедзiр-Крэмницька Е.Л(1925-1978) м.Ужгород -Белень-Пуглик М.I.(1951) с.Невицьке Ужгородського р-ну -Бiланiна М.М.(1927-1995)с.Синевiрська Поляна Мiжгiрського р-ну, м.Ужгород -Бокшай Й.Й(молодший)(1930-2002)м.Ужгород -Бокшай Й.Й(1891-1975) с.Кобилецька Поляна Рахiвського р-ну, м.Ужгород,м.Будапешт -Борецький А.А. (1910-1990)м.Ужгород,м.Кошице(словаччина) -Бровдi I.В.(1939)с.Онок Виноградiвського р-ну,м.Ужгород -Бровдi Л.О. (1939) м.Ашгабад(Туркменiстан),м.Ужгород -Бурлiн О.К (1920-1994)с.Хвалинськ(Росiя),м.Ужгород -Бурч В.В.(1919-1993) с.Смологовиця Iршавського р-ну,м.Ужгород -Вiзичканич Г.П.(1912-1993) с.Ганичi Тячiвського р-ну,м.Ужгород -Вiраг Ю.Г.(1880-1949)м.Хуст,м.Мукачево -Габда В.В (1961) м.Ужгород -Габда В.Г.(1925-2003)м.Ужгород -Гайду Л.I.(1944) м.Ужгород -Галас М.I.(1921-1993) с.Вiльхiвка Iршавського р-ну -Гангур В.М.(1945-2005) с.Копашнево Хустського р-ну,м.Ужгород -Гаранi Й.Й. (1921) с.Вузлове Берегiвського р-ну -Гарапко I.I. (1909-2002) с.Завидово Мукачiвського р-ну,м.Ужгород -Герц Н.С.(1931) с.Кошелево Хустського р-ну,м.Ужгород -Герц Ю.Д. (1931) с.Лохово Мукачiвського р-ну,м.Ужгород -Гiдi Е.Ф.(1944) с.Велика Добронь Ужгородського р-ну,м.Ужгород -Глюк Г.М.(1912-1983) м.Сегет(Румунiя),м.Ужгород -Глюк Р.П.(1913-1999)м.Кишинiв(Молдова),м.Ужгород -Голiнка С.М.(1936)с.Горяни Ужгородського р-ну,м.Ужгород -Горват Г.А.(1924)м.Берегово -Грабовський Е.Р.(1892-1955)м.Ужгород -Гриць-Ерделi Ы.М.(1902-1974)м.Мукачево -Дунчак А.Я.(1940)м.Ужгород -Ерделi А.М.(1891-1955) с.Загаття Iршавського р-ну,м.Ужгород -Iван Амброзiй (1929)с.Соломонове Ужгородського р-ну -Iванчо М.Б.(1942)с.Дешковиця Iршавського р-ну -Iгнатик М.М. (1936)с.Порошково Перечинського р-ну -Iзаi Кароль (1887-1938)м.Ужгород -Iлку М.З. (1933-2003)м.Ужгород -Iлко I.I.(1938) с.Дулово Тячiвського р-ну -Кашшай А.М.(1921-1992)с.Дубриничi Перечiнського р-ну,м.Ужгород -Керестей П.М.(1962) м.Ужгород -Кобиленко М.В.(1922)с.Ахматi(саратовська обл), м.Ужгород -Коложварi Ф.Ж.(1928)с.Гудя Виноградiвського р-ну, м.Ужгород -Комонi М.Ф.(1965) м.Ужгород -Кондор Ю.А.(1927) м.Ужгород -Контратович Е.Р.(1921) с.Кальна Розтока Великоберезнянського р-ну -Корж Б.В.(1952)м.Яблунець над Нисою(чехiя), м.Ужгород -Корж-Радько Л.А.(1956)м.Печенга Мурманськоi обл., м.Ужгород -Коцка А.А.(1911-1987) м.Ужгород -Кузьма Б.I.(1958)с.Нове Давидово Мукачiвського р-ну, м.Ужгород -Кутлан С.В.(1894-1989)с.Фанчикове Виноградiвського р-ну -Лазар I.М.(1933)с.Макареве Мукачiвського р-ну -Левадська Е.Р.(1937)смт.Лозно-олександрiвка, м.Ужгород -Левадський Г.З.(1938) с.Камишкове Володимирська обл ,м.Ужгород -Мальчицький С.Й.(1924-2005) смт.Великий Березний, м.Ужгород -Манайло Ф.Ф.(1910-1978)с.Iванiвцi Мукачiвського р-ну, м.Ужгород -Мартон А.О.(1913-2005)м.Клертон(США), м.Ужгород -Медведцький М.В.(1930)с.Iзки Мiжгiрського р-ну, м.Ужгород -Медведцька Е.Ф.(1932)м.Мукачево -Микита В.В.(1931)с.Рокошино Мукачiвського р-ну -Митрик М.I.(1933-1999)с.Арданово Iршавського, м.Ужгород -Мiчка З.Ф.(1949)м.Мукачево -Мошак Ю.М. (1949) с.Раково Перечинського р-ну -Олашин В.С.(1945)с.Горiнчево Хустського р-ну -Павлишин В.Ю.(1960) м.Ужгород -Пазуханич О.Е.(1957) м.Ужгород -Палаташ I.М.(1934-2004)с.Тарна-Маре(Румунiя), м.Ужгород -Петкi Ш.Ф.(1917-2005) м.Ужгород -Петрицький В.В.(1943)м.Хуст -Петрiдес Iван(1861-1920)м.Вiдень, м.Ужгород -Пийтер М.Д.(1952)смт.Буштино Тячiвського р-ну -Пономаренко Н.П.(1951) м.Ужгород -Попович М.О.(1930)  с.Бiленьке Великоалександрiйського р-ну  Херсонськоi обл.,  м.Ужгород -Приходько В.О.(1940)м.Золотоноша Черкаськоi обл. -Розенберг М..А.(1911-2001) м.Ужгород -Роскiн М.Н.(1923-1998)м.Нiкополь Днiпропетровськоi обл, м.Ужгород -Рошкович Г.Г.(1854-1915)с.Салок(Угорщина), м.Ужгород -Рущак Й.Л.(1943)м.Хуст -Сабов В.М.(1938)с.Свобода Берiгiвського р-ну -Сапатюк М.М(1925-2000)м.Прага(Чехiя), м.Ужгород -Свида В.I.(1913-1989)с.Пацканьово Ужгородського р-ну, м.Ужгород -Севке С.А.(1924-1954) м.Ужгород -Семан Ф.(1937-2004) м.Ужгород -Сiма-Павлишин Н.Ю.(1954)с.Дзiнкове Берiгiвського р-ну, м.Ужгород -Скакандiй В.Ю.(1941)с.Середне Ужгородського р-ну, м.Ужгород -Скакандiй Ы.Ю.(1934-2005) с.Середне Ужгородського р-ну, м.Ужгород -Сташко Ю.Ю.(1923-1998) м.Ужгород -Табака Т.М.(1965) м.Ужгород -Трiщук О.Й.(1954)с.Великий Бичкiв Рахiвського р-ну -Усик С.Г.(1925-2001)с.Студеники Киевськоi обл., м.Ужгород -Усик Т.П.(1958) м.Ужгород -Федiнець А.О.(1936)м.Мукачево -Фелдешi П.А.(1944)м.Мукачево -Фiлеш В.В.(1952)с.Бронька Iршавського р-ну -Черепаня В.П.(1965-1996)м.Мукачево, м.Ужгород -Чернiй Й.Й.(1953-2003) м.Ужгород -Шепа А.О.(1928)с.Пiдгоряни Мукачiвського р-ну -Шолтес З.I.(1909-1990)с.Прикопа (чехословаччина), м.Ужгород -Шолтес С.З.(1944) м.Ужгород -Шубо М.Г.(1929)м.Мукачево -Шутэв I.М.(1933) м.Ужгород -Щур В.I.(1942)смт.Мiжгiр’я -Якубек К.М.(1923) м.Ужгород -Яшкiна Л.I.(1951) м.Ужгород         «Перелiк музеiв,музеiв-квартир,виставкових зал у м.Ужгородi, м.Мукачiвi,де ви можете ознайомитись з творчими доробками Закарпатських митцiв» Музеї: 1-МУКАЧІВСЬКИЙ   ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ (10638)  89600, Мукачево, Замок "Паланок",  (03131) 4-1579 , 4-4096   2- Художнiй музей iм.Й.Бокшая 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, вул.Жупанатська, 3  3-70-81 +38 (03122) 3-70-81    3-Краезнавчий музей м. Ужгород  вул. Капитульна, 33а  Тел.: +38 (03122) 3-73-98   4-Ужгородський Замок 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, вул. Капитульна, 33  3-62-35   Меморiальнi садиби: 5-меморiальний дiм Коцки 88000, Закарпатська обл., Ужгород, вул. Виннична, 20 +38 (03122) 3-06-91 -   6-меморiальний дiм Ф.Ф.Манайла 88000, Закарпатська обл., Ужгород, вул. Другетiв, 74 а  3-26-04     Галереi,художнi салони: 7-ДИПТИХ, ХУДОЖНІЙ САЛОН (17271)  88000, Ужгород, пл. Корятовича, 5 (0312) 61-5619 , тел моб. 050 672-9790  E-mail: diptih5@mail.ru   8-ЗАКАРПАТЕКСПО, ТОВ (16191)  88011, Ужгород, вул. Гагаріна, 101/504 ("Патент") (0312) 66-1536 , тел/факс 66-1538  E-mail: zakarpatexpo@ukrpost.ua  WWW: http://www.zakarpatexpo.com   9-МУНКАЧІ, РЕСТОРАН-БАР (18644)  89600, Мукачево, вул. Федорова, 6а (03131) тел. моб. 8 050 924-9056 , тел. моб. 8 095 219-7737  WWW: http://www.munkacsy.com.ua   10-КАРПАТ-АРТ, КАФЕ-ГАЛЕРЕЯ (14720)  88000, Ужгород, вул. Ракоці, 12 (0312) тел/факс 61-3169 11-ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (7794)  88000, Ужгород, вул. Волошина, 18 (0312) 3-4035 , 3-6035   12-ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (7544)  88000, Ужгород, вул. Ракоці, 4 (0312) 5-3108   13-АРТ-САЛОН-ЧЕРНІЯ (14489)  88006, Ужгород, вул. Капушанська, 10/4   14-АНТИКВАРІАТ І ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ, МАГАЗИН (14435)  88000, Ужгород, просп. Свободи, 39 (0312) 67-2120 2) 3-4219 , тел. моб. 8 066 24-2931   15-ГОБЕЛЕН-ЕКСКЛЮЗИВ, МАГАЗИН (14408)  88000, Ужгород, просп. Свободи, 49 (0312) тел. моб. 8 050 953-6117 , тел. моб. 8 063 297-2467   16-ДИПТИХ, ХУДОЖНІЙ САЛОН (17271)  88000, Ужгород, пл. Корятовича, 5 (0312) 61-5619 , тел моб. 050 672-9790  E-mail: diptih5@mail.ru   17-ЖИВОПИС АНТИКВАРІАТ, САЛОН (14486)  88000, Ужгород, вул. Новака, 16 (0312) 61-4831 , тел. моб. 8 050 709-6309   18-УЖГОРОД, ХУДОЖНЯ ГАЛЕРЕЯ (14414)  88000, Ужгород, просп. Свободи, 7/26     Зайцева Анастасiя       Використана лiтература:   -Довiдник «Дiлове Закарпаття» -«Мистецтво Закарпаття» каталог творiв,Зайцев.О.Д. -“Мистецтво Закарпаття”,наукова стаття Бiксей Л.В            

Для добавления своих фотографий пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесьКомментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, которые прямо или косвенно имеют отношение к опубликованной информации. Проявляйте также уважение и толерантность к своим собеседникам даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение.
   Отменa

Смотрите также


Летние фестивали и праздники на Закарпатье

Опубликовано: 08.07.2013 12:14:36
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

Лето – прекрасная пора для веселья и всевозможных культурных развлечений и фестивалей – это сразу видно, если взглянуть на календарь летних фестивалей на Закарпатье.

Парки Ужгорода. Тури в Закарпаття

Опубликовано: 21.03.2011 15:25:41
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

Боздошський  парк знаходиться по вул. Слов’янська Набережна. Розташований біля мікрорайону Боздош Еліт .

Ужгородський Замок

Опубликовано: 21.10.2011 1:35:34
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

 Ужгородський замок Кажуть, цей замок, розташований на вершині Замкової гори над містом - один з найдавніших в Україні, має вже більш як тисячу років.

Подорож у древній Ужгород

Опубликовано: 30.12.2010 18:49:15
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

Ресторан «Корона» завжди вважався  одним з тих місць куди хотіли потрапити не тільки місцеві жит

Готельно-рекреаційний комплекс "Дубки", Ужгород

Опубликовано: 24.04.2011 13:52:15
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

знаходиться в передмісті . До послуг туристів корпус міні готелю з камінним залом-їдальнею, сауною в цоколі будівлі і затишне бунгало в густому дубовому лісі.Добавление фотографийCopyright 2008-2021, rest4u.com.ua


Сделано в DesignIt!

Туристический портал Rest4u.com.ua - наиболее полная и достоверная информация об отелях, частных усадьбах, санаториях Закарпатья, Карпат, Крыма.

Выбирая отдых в Украине , Карпатах , Закарпатье , Крыму на туристическом портале Rest4u.com.ua Вам предложат наиболее оптимальный вариант отдыха, который удовлетворит любые запросы и вкусы туриста. Используя систему on-line бронирования Вы сможете получить скидки на проживание и питание в лучших санаториях , отелях и здравницах в любом из курортов Украины.

Пересылая фотографии, тексты и другие материалы, отправители гарантируют наличее у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав, а также самостоятельно несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. Копирование материалов разрешено при наличии видимой ссылки на сайт Rest4u.com.ua.

Авторизация

 


Я не могу зайти в свой аккаунт
Центр помощи